Made by Marx - 12 ingrediënten om de wereld te veranderen

Het socialisme, geen utopie

Stel je voor: wij hebben de touwtjes van de maatschappij in handen, niet de superrijken. We plannen het economisch en sociaal leven volgens onze behoeften, niet hun winst. Why not?

Lessen van een Parijse lente

Parijs, 1871. Twee maanden lang heeft het werkvolk het voor het zeggen. Lang genoeg om maatregelen te nemen die nooit eerder door een staat genomen werden. En om ons enkele kostbare lessen te leren.

Koloniaal kapitaal

Zonder slavernij geen industriële revolutie. Eenmaal uit de startblokken, herleidde het industriële kapitalisme de landen in het Zuiden tot leveranciers van grondstoffen. En houdt ze tot nu onder de knoet.

Wie wordt beter van racisme?

Taal, afkomst, religie. Verschillen tussen mensen worden uitvergroot. Verdeel en heers. Als de arbeidersklasse verdeeld is, winnen de kapitalisten. Als we één zijn, winnen wij.

Kiezen tussen klimaat en kapitaal

Winst maken, koste wat het kost, liefst zo snel mogelijk. Het zit ingebakken in het kapitalisme. Dat kortetermijndenken maakt ons milieu kapot en bedreigt het voortbestaan van de mensheid.

Organiseer je!

Samen sterk. Solidariteit. Eenheid. Vaste waarden van de arbeidersbeweging. Maar om echt komaf te maken met onrecht en uitbuiting heeft de werkende klasse niet alleen sterke vakbonden nodig, maar ook haar eigen politieke organisatie.

Ideeënstrijd om de wereld te veranderen

Elk tijdperk brengt zijn eigen ideeën voort, die aansluiten bij de materiële ontwikkeling van de maatschappij. Plus: je kijkt natuurlijk heel anders naar de wereld als je onderaan de maatschappelijke pyramide kampeert, of in de top ervan resideert.

Het recht van de sterkste

Een politiek, wettelijk en juridisch kader op maat van de grote economische spelers, én een stok achter de deur voor als het volk in opstand komt. Daartoe dient in elke samenleving de staat, zodat de bezittende klasse ongestoord haar gang kan gaan.

Wennen aan crisis?

Economische en financiële crisissen, een ellenlange tunnel zonder licht aan het einde? Ja, tenzij het kapitalisme op de schop gaat. Want een systeem dat steeds meer produceert terwijl onze koopkracht achterop hinkt, dat moet wel blijven fout gaan.

Klassenstrijd, wat is dat?

Elke samenleving is verdeeld in klassen, of dat nu opvalt of niet. Tussen die klassen woedt een clash, die vroeg of laat het kookpunt bereikt. Zo gaat de geschiedenis vooruit.